Utearrangement

Nå nylig hadde vi besøk i parken i så mye som fire dager.

Vi fikk prøvd ut teltene og virkelig testet kapasiteten til både inne og utelokalene med flere hundre besøkende.